Egzaminy i szkolenia

Świadectwa energetyczne są sporządzane przez certyfikatorów energetycznych. By uzyskać taki tytuł i zdolność wykonywania tego zawodu należy przejść pozytywnie przez szereg egzaminów i szkoleń. Dokładnie zakres wymaganych umiejętności i wiadomości określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008. Świadectwa energetyczne są sporządzane dla budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących odrębną całość techniczno-użytkową. Za egzaminy należy wnieść opłatę a wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Od początku bieżącego roku świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego rodzaju budynków oddawanych do użytku oraz takich podlegających zbyciu lub najmowi jak również takich, w których w wyniku przebudowy zmianie uległa ich specyfika energetyczna. By móc wystawiać świadectwa energetyczne należy przede wszystkim legitymować się wykształceniem magisterskim. Zdobyte w ten sposób uprawnienia mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów dla inżynierów, osób zajmujących się rynkiem nieruchomości oraz budownictwem czy ekonomią.

Wartość energii zużywanej

Certyfikaty energetyczne czyli inaczej świadectwa energetyczne są wymaganym przez ustawę dokumentem dopuszczającym dany obiekt do użytku. Świadectwa energetyczne to dokumenty przedstawiające wartość energii zużywanej lub szacowanej dla normalnego użytkowania danego budynku. Energia, o której tu mowa, obejmuje ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie czy wentylację. Świadectwa energetyczne są dokumentem wymaganym przez Parlament Europejski, a ponieważ Polska należy od 2004 r. do Wspólnoty Europejskiej, ją również obejmuje to rozporządzenie. . Od początku bieżącego roku świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego rodzaju budynków oddawanych do użytku oraz takich podlegających zbyciu lub najmowi jak również takich, w których w wyniku przebudowy zmianie uległa ich specyfika energetyczna. Przepisów tych nie stosuje się jednak w pewnych określonych przypadkach, np. gdy dany budynek jest zabytkiem lub obiektem kultu religijnego. Posiadanie takiego dokumentu jest absolutnie niezbędne, by właściciel danej nieruchomości mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie określonego obiektu budowlanego.

Charakterystyka energetycza

Świadectwa energetyczne są niezbędne w przypadku, gdy chcemy oddać do użytku nowopowstały budynek lub gdy na skutek różnego rodzaju renowacji, remontów czy przebudowy zmianie uległa charakterystyka energetyczna danego obiektu. By móc wystawiać świadectwa energetyczne należy przede wszystkim legitymować się wykształceniem magisterskim. Jest o jeden z warunków wymaganych, jeśli chce się podejść do egzaminu państwowego. Odpowiednie do niego przygotowanie merytoryczne zapewniają natomiast kursy organizowane przez różne firmy szkoleniowe. Na takich kursach szkoli się słuchaczy między innymi w zakresie sporządzania przykładowych świadectw energetycznych oraz metodyki sporządzania potrzebnych przy tym obliczeń. Zainwestowanie pieniędzy w taki kurs wydaje się być o tyle opłacalny, że przekazywane na nim informacje w pełni zgadzają się z wymogami ministerialnymi. Zazwyczaj w cenę wliczone są potrzebne materiały dydaktyczne, odpowiedni do sporządzania dokumentu program komputerowy, zaświadczenie oraz udział w egzaminie wewnętrznym.

Specjaliści z uprawnieniami

Kurs świadectwa energetyczne to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz, jeśli chodzi o informacje dotyczące rynku budowlanego i pochodnych. Wynika to z tego, że obecnie istnieje ogromny popyt na specjalistów z uprawnieniami do wydawania świadectw energetycznych oddawanych do użytku nowopowstałych lub modernizowanych budynków. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest bogata oferta kursów przygotowujących do egzaminu państwowego, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania tej profesji. Podstawową zaletą takiego kursu jest to, że jego program został ułożony w oparciu o zalecenia Ministerstwa Infrastruktury i słuchacze zyskują ogląd na to, jaka wiedza i umiejętności będą od nich egzekwowane na egzaminie państwowym. Świadectwa energetyczne zgodnie z założeniem Parlamentu Europejskiego, który ustanowił obowiązek ich sporządzania, służą oszczędności energii a w konsekwencji ochronie środowiska naturalnego. Dzięki sporządzaniu takich dokumentów można planować i udoskonalać różnego rodzaju instalacje w ten sposób, by były jak najbardziej energooszczędne.